“Uw hart in het groen, uw hoofd in de stad”

Persbericht

Persbericht

 

Natuurlijke oplossing voor het woontekort

Het voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg in De Bilt staat al vijftien jaar leeg en heeft een vervallen uitstraling. De gemeenteraad van De Bilt heeft sinds de afgifte van de bouwvergunning voor Park Bloeyendael in 2010 jarenlang de woningbouw vertraagd door de vele planwijzigingen. Maar nu is de tijd rijp. Het voorliggende bestemmingsplan voldoet 100% aan de – door de raad – vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden uit 2018, en waarbij de onafhankelijke onderzoeken een positieve toetsing hebben van de Provincie, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de gemeente De Bilt. De burger van de gemeente De Bilt is op 16 maart 2022 aan zet en vervolgens de nieuwe gemeenteraad, want die heeft de “sleutel” in handen, om op korte termijn voor 130 Biltse gezinnen een thuis te realiseren en de doorstroming in de gemeente te bevorderen.

 

De woningzoekende is de dupe

Woningtekort speelt ook in De Bilt. Onvoldoende doorstroming en een veel grotere vraag dan het zeer beperkte aanbod, dit zorgt voor opdrijvende prijzen. Ontwikkelaar Verwelius heeft toegezegd de woningen als eerste toe te wijzen aan de inwoners van de Bilt om de doorstroming te bevorderen in de gemeente. Want iedereen verdient een (T)HUIS! Ondanks dat het geen vereiste is, heeft Verwelius ook de toezegging gedaan om 20 middeldure huurwoningen te realiseren voor een minimale huurperiode van 20 jaar. Het Hessingterrein is daarom een belangrijk punt voor de komende raadsverkiezingen. Een startbouw in 2023 is mogelijk, want het bestemmingsplan is al klaar!

 

Projectbord van OUD naar NIEUW

In één oogopslag is duidelijk waarom het nieuwe bestemmingsplan voor deze locatie een beter alternatief is, dan de huidige bestemming. Op de locatie van het voormalig Hessingterrein heeft Verwelius een projectbord geplaatst. Het huidige terrein – met vervuilingen en grote delen asfalt – maakt plaats voor een kindvriendelijke woonwijk met autoluwe gebieden en ruimte om te spelen en recreëren. De Grift krijgt weer zijn oorspronkelijke loop en de agrarische grond wordt grotendeels toegevoegd, aan het beschermde Natuur Netwerk Nederland, met een goede afscheiding tussen wonen en natuur.

 

Het voorliggende bestemmingsplan geeft de benodigde ruimte aan de faunapassage, verlegd De Grift naar zijn oorspronkelijke loop, zorgt voor 130 energie neutrale woningen, voegt natuur toe aan het Natuur Netwerk Nederland en zorgt ervoor dat de vervuilde grond, het bestaande asfalt en bedrijfspand plaats maken voor een nieuwe “entree” van De Bilt.

 

Uw stem maakt het verschil!