“Uw hart in het groen, uw hoofd in de stad”

De Grift

“Uw hart in het groen, uw hoofd in de stad”
Woningbouw op een unieke locatie

In nieuwbouwproject De Grift kunt u straks bijzonder wonen in een prachtig nieuw woongebied. De Grift bestaat uit diverse type woningen, zoals gezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen en een aantal vrijstaande villa’s. Houdt u van de gezellige dorpskern, vol speelruimten en ontmoetingsplekken? Of kiest u voor landschappelijk wonen aan de grens van het omliggende natuurgebied? Dit alles te midden van een prachtige omgeving, met aan de rechterzijde de prachtige omgeving van de Bilt en aan de linkerhand uitzicht op de Domtoren, gelegen in het bruisende Utrecht.

Een nieuwe woonwijk

Deze nieuwe woonwijk komt op het voormalige Hessingterrein tussen Utrecht en Zeist. In samenspraak met de gemeente De Bilt en andere betrokkenen zijn er ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld die een nieuwe woonwijk op deze locatie mogelijk maakt. Op een prachtige locatie, met veel aandacht voor natuur en cultuurhistorie.

In het najaar van 2018 zijn deze ruimtelijke randvoorwaarden met enkele moties door de gemeenteraad vastgesteld. Deze stukken gelden als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de planontwikkeling. Onderdeel van de verdere uitwerking is het Landschappelijk stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw interesse voor de voortgang rondom dit nieuwbouwproject kenbaar maken door zich aan te melden op deze website. U wordt dan per e-mail automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Beeldvormende raadsavond december 2022

Ruimte voor natuur, Ruimte voor wonen

Het college van de gemeente De Bilt is in november 2022 met ontwikkelaar Verwelius de kaders van een toekomstbestendig woningbouwplan overeengekomen op het voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg 341 in De Bilt. De huidige portefeuillehouder ruimtelijke ordening Anne Marie ’t Hart is sinds haar aantreden eind mei in gesprek gegaan met Verwelius om tot een toekomstbestendig woningbouwplan te komen. Dat is gelukt. Er ligt nu een nieuw resultaat.

Met hernieuwde energie zijn alle oude en nieuwe inzichten tegen het licht gehouden en zijn er veel goede gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. Op basis hiervan is een toekomstbestendiger plan opgesteld waarin een robuuste basis is neergelegd om met wederzijds vertrouwen tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Wethouder Anne Marie ’t Hart: ‘Met dit plan wordt de stem van de natuur zwaarder meegewogen en gaan we woningen bouwen die beter aansluiten bij de Biltse behoefte.’ Directeur Sjuul Stappers van Verwelius: ‘We hebben de afgelopen maanden onder leiding van wethouder ’t Hart goed samengewerkt en vele participatiesessies met vertegenwoordigers van belangenorganisaties gevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat we over onze trots op het mooie plan in januari 2022, dat aan alle randvoorwaarden en eisen voldeed, zijn gestapt en bereid zijn om als Verwelius een grote geste te doen voor de ecologie; waarbij maar liefst 7.500 m2 extra ingerichte Natuurwerk Nederland (NNN) ontstaat met het nieuwe plan ‘november 2022’. Vol vertrouwen hopen we spoedig te kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouwwijk als entree van De Bilt.’

Een toekomstbestendig plan

Op een openbare raadsavond in het gemeentehuis op 1 december lichtten de wethouder en de directeur van Verwelius de kaders en het nieuwe plan toe. Ook waren alle belangenorganisaties, provincie en bewonersverenigingen uitgenodigd. Het college van burgemeester en wethouders wil het nieuwe voorstel met Verwelius uitwerken tot een bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting in mei 2023 kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Wethouder Anne Marie ’t Hart is blij dat er een nieuw plan wordt ontwikkeld: ‘De stem van de natuur woog het zwaarste bij de gesprekken met Verwelius. Het terrein ligt pal naast een faunatunnel en aan Natuurnetwerk Nederland (NNN). Verder vormt dit gebied de groene buffer tussen de stad en ons dorp, en is het daarmee een van de kwetsbaarste stukken natuur in de gemeente.

De stem van de natuur is daarom ook létterlijk aan tafel gevraagd; IVN en Utrechts Landschap zijn vanwege hun kennis meerdere malen gesprekspartner geweest. Ik ben blij dat zij en Verwelius daar beiden toe bereid waren. We hebben samen het terrein en de ecotunnel bezocht. Ook bewonersvereniging LUW heeft meerdere keren aan tafel gezeten om het gezichtspunt van omwonenden in te brengen. Via vele gespreksrondes zijn wij het afgelopen half jaar met Verwelius tot een voorstel gekomen wat beter is voor de natuur dan Plan Bloeyendael en het plan van Verwelius van januari 2022. Dit wordt onderschreven door natuur- en milieuorganisaties.’

Minder villa’s

De gemeente De Bilt heeft een hoge woningnood, o.a. wat betreft starterswoningen, betaalbare huur en appartementen. Het nieuwe voorstel gaat uit van een meer divers woningprogramma met minder villa’s, en meer rijwoningen en appartementen. Het appartementencomplex uit het voorstel is drie lagen met een kap en komt aan de Utrechtseweg te liggen. Het heeft een footprint van 680 m2, hierover zal de gemeente in gesprek gaan met de provincie.  Het aantal woningen in de middenhuur vormt 10%, 14 woningen, van het totaal. Het totale aantal woningen is toegenomen van 130 naar 142. Verwelius is bereid voorrang te geven aan inwoners van de gemeente.

 

Meer ruimte voor natuur
Aan alle benodigde afstanden ten gunste van de natuur is in het nieuwe plan voldaan. De corridor naar de faunatunnel is de essentiële 150 meter breed (in tegenstelling tot bij Plan Bloeyendael), doordat aan de westzijde binnen de rode contour een kleine 4.000 m2 wordt toegevoegd aan het NNN. Hierdoor wordt de groene buffer dus verbreed.
Een ander zeer belangrijk resultaat is dat de bufferzone aan de zuidzijde van het plan – de afstand tot het bosje waaraan steeds gerefereerd wordt als ‘de kraamkamer van de reeën’ – van acht meter in het vorige plan is verbreed naar vijftig meter.  Deze afstand is volgens natuur- en milieuorganisaties en het Alterra-rapport essentieel voor de natuur. Ook aan de oostzijde voldoet de bufferzone richting landgoed Sandwijck aan de 50 metergrens.’ 

Verder is er in het nieuwe voorstel meer aandacht voor de afscheiding van de woonwijk van de natuur.  In overleg met natuur- en milieuorganisaties wordt deze afscheiding vormgegeven. Verder zal de grond van Verwelius ten zuiden van het plangebied worden ingericht als hoogwaardige natuur in plaats van agrarisch. Dat laat de natuurwaarde van het gebied rond de faunatunnel sterk toenemen. 

In het huidige plan wordt de rode contour ook verplaatst. Aan de westzijde ten gunste van de natuur, maar aan de zuidzijde voor de bouw van woningen. In het kort is de overschrijding van het saldo meters dat buiten de rode contour wordt gegaan met 2.700 m2 drie keer minder, en de omzetting van agrarische gronden naar hoogwaardige natuur zelfs 2,5 keer meer dan in het plan van januari 2022.


Vervolg

De komende tijd zullen Verwelius en de gemeente het voorstel uitwerken tot een nieuw bestemmingsplan wat aan de raad zal worden voorgelegd, naar verwachting in mei/juni 2023.
Begin 2023 wordt een bijeenkomst gepland met belanghebbenden en ontwikkelaar om hun input op het uit te werken bestemmingsplan mee te kunnen geven. Bij het nieuwe ontwerpbestemmingsplan komt er weer een periode waarin derden zienswijzen kunnen indienen. Bij het onherroepelijk worden van het nieuwe plan wordt de vergunning van Bloeyendael ingetrokken en alle (beroeps) procedures jegens gemeente worden gestaakt tegen finale kwijting over en weer.


Schop in de grond

Verwelius hoopt voor de Kerst van 2023 de eerste paal de grond in te kunnen slaan. Meer dan 1.000 aanmeldingen zijn al binnengekomen op de projectwebsite www.aandegrift.nl. Er zijn al veel inwoners die belangstelling tonen voor de nieuwe woonwijk als entree van De Bilt.

Inloopavond Ontwerpbestemmingsplan 2021

Gemeente De Bilt organiseert op woensdag 6 oktober 2021 een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan voor woningbouwplan De Grift. Momenteel liggen deze plannen ter inzage. De Gemeente De Bilt en de initiatiefnemer informeren u graag over de plannen en nodigen u van harte uit om tussen 17.00 uur – 21.00 uur binnen te lopen in het HF Wittecentrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt.

Tijdens de inloopavond kunt u zich bij verschillende gesprekstafels laten informeren over de plannen en hierover vragen te stellen. De inloopavond zal volgens de dan gelden coronamaatregelen worden georganiseerd. Dit kan betekenen dat iedereen vanaf 14 jaar een coronatoegangsbewijs en identiteitskaart moet overleggen. Digitaal deelnemen is ook mogelijk. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken, dan vragen wij u het aanmeldformulier in te vullen op www.debilt.nl/hessingterrein. U krijgt dan de benodigde informatie toegezonden.

Informatiebijeenkomst 2020

Op 19 november 2020 zijn er vier online informatiebijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is er een integrale toelichting gegeven op welke wijze de ‘ruimtelijke randvoorwaarden’ inclusief de moties (vastgesteld door de gemeenteraad op 29 november 2018) zijn uitgewerkt. Mocht u naar aanleiding van deze sessie nog vragen hebben, kunt u deze tot 3 december stellen via info@aandegrift.nl of via de contact-button bovenaan deze website. De vragen en antwoorden zullen vervolgens worden gepubliceerd op deze website. Onderstaand kunt u de presentatie nog een keer terugkijken. Tevens kunt u onderstaand de in 2018 vastgestelde ‘ruimtelijke randvoorwaarden’ en de daarbij behorende moties downloaden.

Indicatief tijdschema:

November 2020: informatiebijeenkomst

Najaar 2021: vooroverleg bestemmingsplan publieke instanties

Eind 2021: ontwerpbestemmingsplan naar de Raad

De Bilt

De Grift bevindt zich aan de rand van De Bilt, een gemeente die al jaren goed bekend staat in de provincie Utrecht en ver daarbuiten. Dat is niet zonder reden: naast historische landgoederen en omvangrijke weidegebieden, worden groene bossen en parken gecombineerd in een sereen en betrokken woonklimaat. Dit samenspel van woongenot, voorzieningen en recreatie maakt van De Bilt een aantrekkelijke gemeente voor jong en oud. Goed bereikbaar gelegen, tussen Utrecht en Zeist.

Utrecht

De Utrechtse binnenstad combineert de charme van een rijke historie met de veelzijdige luxe van een wereldstad in zakformaat. Een prachtig contrast met de groene omgeving van De Grift. Met slechts een kwartiertje fietsen bereikt u de binnenstad met haar talloze terrasjes, diverse winkels, indrukwekkende musea en imposante monumenten die deze stad te bieden heeft.

Zeist

De gemeente Zeist ligt in het bosrijke gebied van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en heeft een groen karakter. Zeist heeft een gezellig en autoluw centrum dat recent is heringericht. De vele bossen worden zeer gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Leuk voor een picknick of lange wandeling.

Met oog voor de historie

Als ‘front’ van De Bilt maakt De Grift deel uit van de Stichtse Lustwarande, een lange lijn van karakteristieke landgoederen en buitenplaatsen gepositioneerd aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Deze landgoederen dateren terug tot aan de zestiende eeuw en fungeerden als zomerverblijven voor rijke stedelingen. De Grift zet deze cultuurhistorische nalatenschap voort, met woningen bestaande uit natuurlijke materialen en karakteristieke accenten.

 

Natuur

De Grift is uniek door zijn gunstige ligging ten opzichte van levendige steden en dorpen èn door de ruime opzet. Direct grenzend aan de uitgestrekte velden en bosrijke omgeving, zet dit lommerrijke woongebied de lijn van landschappelijk en karakteristiek wonen moeiteloos voort. Aan de andere kant van Zeist begint de welbekende Utrechtse Heuvelrug, een gerenommeerd natuurgebied boordevol fraaie fiets-, mountainbike- en wandelroutes. Een heerlijk gebied voor jong en oud.

Centrum De Bilt
2 km

Utrecht Centraal
5 km

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
8 km

Oprit A27
1 km

Dichtbij natuur en stad

Met zijn centrale ligging vormt De Grift een natuurlijk verlengstuk van de indrukwekkende en veelzijdige Utrechtse omgeving. Gelegen tussen De Werken van Griftenstein en het natuurlijke gebied van Landgoed Sandwijck, gelegen aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug en slechts 15 minuten verwijderd van het Utrechtse centrum vol stadsleven. In De Grift is het allemaal binnen handbereik.

Met zijn talloze grachten, gezellige winkelstraten, musea en vele horecagelegenheden is er altijd een reden om naar Utrecht te gaan. De Grift is ideaal gelegen voor uitstapjes naar de Utrecht, maar ligt zelf in de fraaie woonplaats De Bilt en vlakbij het charmante, groene dorp Zeist. U kunt dus letterlijk en figuurlijk alle kanten op.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?